วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561 00:00

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 พิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ให้กับบุตรกำลังพล รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการเเละลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2561
ณ ห้องโถงตึกอำนวยการ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี ท่าน พันเอกสุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายฯ เป็นประธานในพิธี การจัดพิธีมอบทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read 67 times
Login to post comments