โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
383 ถนนสถิตย์นิมานกาล หมู่ที่ 2 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
เบอร์โทรศัพท์. 045-324400-9 โทรสาร. 045-322654
Email.  ,   ,