ข่าวกิจกรรม (153)

วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560 00:00

ตรวจร่างกายทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๐