ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครเจ้าหน้าที่เวชระเบียน จำนวน 1 อัตรา

ลิงค์หน่วยงานภายใน

ข่าวกิจกรรม

5 มิถุนายน พ.ศ.2561 ได้จัดการรวมแถวฟังคำชี้แจงประจำเดือนและฝึกทบทวนวินัย
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น. ได้จัดการรวมแถวฟังคำชี้แจงประจำเดือน กำหนดการปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว ของ ทบ.พ.ศ.2560 ด้านการพัฒนาร่างกายกำลังพลและการพัฒนาจิตใจ เรื่องการไหว้พระสวดมนต์และการฝึกทบทวนวินัย ณ ห้องโถง ตึกอำนวยการชั้น 1 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีท่า...
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 พิธีมอบรางวัล อสม. ดีเด่น ในพื้นที่จากการคัดเลือก อสม.ทั้งหมดจำนวน 132 คน และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ศูนย์ ศสมช. ดีเด่น
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00น. - 15.00น. ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กองประกันสุขภาพ)ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล อสม. ดีเด่น ในพื้นที่จากการคัดเลือก อสม.ทั้งหมดจำนวน 132 คน และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ศูนย์ ศสมช. ดีเด่น โดยมี...
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 การอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ในกำลังพลและครอบครัว
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้เป็นประธานในพิธี "การอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ในกำลังพลและครอบครัว"เพื่อให้ทุกนายรู้และตระหนักถึงภัยของโรคเอดส์ เพื่อเลิกพฤติกรรมเสี่ยงหรือรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ มีสุขภาพแข็งแรง โดย...
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น.-12.00น. รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 63 พรรษา ณ ห้องโถงชั้นล่างตึกอำนวยการ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี ท่าน พล.ต.ดร.อรรถ สิงหัษฐิต...
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 พิธีปิดการฝึกอบรมพลเสนารักษ์ หลักสูตร 8 สัปดาห์ ให้กับพลทหารกองประจำการรุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00น. พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้มากระทำพิธีปิดการฝึกอบรมพลเสนารักษ์ หลักสูตร 8 สัปดาห์ ให้กับพลทหารกองประจำการรุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ ห้องเรียน ร้อยพลเสนารักษ์โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 พิธีลงนามถวายพระพร
เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561 โดยมีท่าน พ.อ.สุรัตน์ ประเสร็ฐสุข ผอ.โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธฺประสงค์ เป็นปร...
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 พิธีมอบทุนการศึกษา
วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการเเละลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2561 ณ ห้องโถงตึกอำนวยการ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี ท่าน พันเอกสุรัตน์ ประเสริฐสุข...
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561 พิธีวันที่ระลึกกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปี2561
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 8.00 น. พล.ต.ดร. อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีวันที่ระลึกกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปี2561 โดยมีพิธีถวายสักการะและวางพวงมาลา,พิธีบวงสรวงพระรูปฯและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานตามลำดับ โดยมีท่าน พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผู...
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 งานวันเด็กปี พ.ศ.2561
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น. พล.ต.ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้เป็นประธานงานวันเด็กปี พ.ศ.2561 โดยมี มณฑลทหารบกที่ 22,กรมทหารราบที่ 6,กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีส่วนราชการ อปท. และภาคประชาชน ณ บริเวณสนามหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 22
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561 พิธีประดับเครื่องหมายยศแก่กำลังพล
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. พ.อ.สุรัตน์ ประเสิรฐสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่กำลังพล ดังนี้ เป็นว่าที่ร้อยโทและร้อยโทหญิง จำนวน 2 นาย คือ 1. ร.ต.ธชาธร รอดเชื้อ2. ร.ต.หญิงปรีชญา สมอ่อนเป็นว่าที่ สิบตรีหญิง จำนวน 2 นาย คือ1. นรช.นารีรัตน์ หงส์ชั...
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 พิธีขอรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ จาก ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. พิธีขอรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ จาก ผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่คนทั่วไปนับถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา ความเป็นสิริมงคล และเป็นของขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ เห็นควรให้โอกาสกำลังพลข้าราชการ ลูกจ้างเข้า...
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ พ.อ.หญิงเกษกนก ปทุมราษฎร์
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.30 น. พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดีกับ เป็นว่าที่ พ.อ.หญิงเกษกนก ปทุมราษฎร์ ณ ห้องประชุมสายสุวรรณ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิด"กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน" เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กำลังพลรพ.ค่ายฯได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุในห้วงเทศการปีใหม่ กิจกรรมประกอบไปด้วย การให้ความรู...
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 การซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น.คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยรพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ทำการซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ตามวงรอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ค่ายฯสรรพ...
การนิเทศการป้องกันโรคลมร้อน
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 08.30 น. พันเอกสุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ. รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้นำคณะแพทย์และพยาบาล มาให้ความรู้ในการกู้ชีพ CPR และได้ทำการสาธิตให้กำลังพลได้ฝึกซ้อมกับหุ่นจำลอง เพื่อจะได้เกิดทักษะและความมั่นใจในการปฏิบัติจริงมีกำลังพลที่ได้รับฟังการอบรมจำนวน 255 คน
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและวางดอกไม้จันทน์ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
เมื่อวันที่ 26 ตตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00 น.พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข และภริยา พร้อมด้วย พ.อ.สายชล สิงห์ทน รอง ผอ.รพ.ค่ายฯ(ฝ่ายบริหาร) และ พ.อ.ดุลพัฒน์ เจริญวงศ์ รอง ผอ.รพ.ค่ายฯ (ฝ่ายการแพทย์) ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมผวจ.อ.บ.และผบมทบ.22ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและวางดอกไม้จันทน์ ณ วัดสุปัฏนารามว...
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ผวจ.อ.บ.เข้าเยี่ยมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วัดวารินทราราม
เมื่อวันที่ 26 ตตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.20 น. ท่าน สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อ.บ.และภริยา พร้อมด้วย พล.ต.ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผบ.มทบ.22และภริยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วัดวารินทราราม
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้จัดชุดแพทย์ รอบวัดสุปัฏนารามวรวิหาร
เมื่อวันที่ 26 ตตุลาคม พ.ศ.2560 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และชุดแพทย์ประจำจุด รอบบริเวณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร คอยให้บริการ
วันที่ 25ตุลาคม พ.ศ.2560 เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ชุมชนก่อไผ่
25 ต.ค. 60 เวลา 11.00น.พ.อ.มงกุฎ แก้วพรม รอง เสธฯ มทบ.22 รพ.ค่ายฯจัดชุดแพทย์อาสาเดินเท้า และชุดแพทย์อาสาทางเรือ พร้อมเวชภัณฑ์ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนท่าก่อไผ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21ตุลาคม พ.ศ.2560 เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่ 21ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00น. ผอ.รพ.ค่ายฯนำคณะ ขรก.และลูกจ้าง ต้อนรับ ผวจ.จว.อบ.และ ผบ.มทบ.22 เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันที่8 ต.ค.60ผบ.มทบ.22 พร้อมภริยาเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวที่ รพ.ค่ายฯ
วันที่8 ต.ค.60เวลา 12.20 น.ท่าน พล.ต.อรรถ สิงหัษฐิต ผบ.มทบ.22 พร้อมภริยา และพ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข เยี่ยมผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวที่ รพ.ค่ายฯ
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 พิธีประดับเครื่องหมายยศ ณ บริเวณห้องโถงตึกอำนวยการ
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายฯ ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศจำนวน1นาย คือนางสาวบุณฑริก สิงห์ถม เป็น ร.ต.หญิง ณ บริเวณห้องโถงตึกอำนวยการ
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้รับบริจาคที่นอนสำหรับผู้ป่วย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้รับบริจาคที่นอนสำหรับผู้ป่วย จาก คุณดรรชนี ประทุมเวียง จำนวน 21 หลัง เพื่อไว้ใช้งานภายใน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 งานเลี้ยงส่งเกษียณอายุราชการ
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 18.00น. ได้จัดงานเลี้ยงส่งกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 12 คน ได้แก่ 1.พ.ต.พรมทอง บุญจันทร์ 2.พ.ท.ประเดิม ญาติสูงเนิน 3.พ.ต.พนมทอง ศรีจันทร์ 4.ร.ต.อุทัย ทรงสังขาร 5.ร.ต.สกล พูลสุข 6.จ.ส.อ.บุญเสงี่ยม ชุมจันทร์ 7.จ.ส.อ.หญิง ประไพพร สังฆราม 8.จ.ส.อ.หญิงวรนิษฐ เมืองเหนือ 9.จ.ส.อ.เจริญ บัวง...
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น.ได้มีการจัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง ภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลต์ในร่างกาย
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น.ได้มีการจัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง ภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลต์ในร่างกาย โดย พ.ต.สิทธืกรณ์ กุลประเสริฐศร ณ.ห้องประชุมสายสุวรรณ
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 พิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน
วันที่ 28 ก.ย. พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ท่าน พ.อ.ชูชาติ อุปสาร ได้เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน โดยมี ฝธก.กพ.รพ.ค่ายฯเข้าร่วม ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
วันที่ 28 ก.ย. พ.ศ 2560 ออกหนวยแพทย์เคลื่อนที่
วันที่ 28 ก.ย. พ.ศ 2560 ออกหนวยแพทย์เคลื่อนที่ ที่เขาพระวิหาร ณ ทก.พัน ร.11 โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ออกตรวจ
พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท้วม
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 ส.ค. 60 พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้ออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท้วม บริเวณสะพานแม่น้ำมูล ชุมชนก้อไผ่ ได้ให้ยาและเวชภัณฑ์ แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท้วม
ตรวจร่างกายทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๐
รพ.ค่ายสรรพประสิทธิประสงค์ ตรวจร่างกายและเจาะเลือด ให้กับทหารกองประจําการผลัดที่ ๑/๖๐ หน่วย ร.๖ วันที่ ๕ พ.ค.๖๐
กิจกรรมวันรับทหารใหม่ ๑/๖๐
ผนกเวชกรรมป้องกัน,แผนกส่งเสริมสุขภาพและฝ่ายการพยาบาล รพ.ค่ายสรรพประสิทธิประสงค์ ดําเนินกิจกรรมวันรับทหารใหม่ ๑/๖๐ จำนวน ๘๗๖ นาย ซึ่งมาจากภูมิลำเนา จว.อุบลราชธานีและจว.อํานาจเจริญ อาทิเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่,การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก,คอตีบ และการคัดกรองโรคที่ติดต่อ...
กิจจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุภาวะเกิดจากการบาดเจ็บจากความร้อน
วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๐ จก.ทบ.ได้มอบนโยบายให้ รพ.ทบ.ทุกแห่ง เตรียมความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๐ เนื่องจากพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิสูงขึ้น ๔๐-๔๓ องศา นั้นได้เตรียมความพร้อมการฝึกทหารใหม่แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายฯ ได้จัดกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุภาวะเกิดการบาดเจ็บจากค...
นิเทศน์การป้องกันโรคลมร้อน การฝึกทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๐
แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ นิเทศน์การเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคลมร้อน ก่อนการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๐ ให้แก่กำลังพลหน่วยฝึกที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖ และ ร.๖ พัน.๑ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๐
โครงการตรวจสุขภาพช่องปากกำลังพล
กองทันตกรรม ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพช่องปากกำลังพล รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์โดยมีผู้รับบริการดังนี้ ตึกพิเศษ จำนวน ๗ คน ตึก๒/๒ จำนวน ๖ คน แผนกพลาธิการ จำนวน ๗ คน รวมจำนวน ๒๐ คนณ รพ.ค่ายสรรพประสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ อ.อุบลราชธานี วันจันทร์ที่ ๒๔ เม.ย.๖๐
โครงการอบรมการเฝ้าระวังป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนจากการฝึกทหารใหม่
วันที่ ๒๑ เม.ย.๖๐ กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสรรพประสิทธิประสงค์ โดย พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่าย ฯ เป็นประธาน อบรมเรื่อง โครงการอบรมการเฝ้าระวังป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนจากการฝึกทหารใหม่ ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่จํานวน ๓ หน่วย ประกอบด้วย ร.๖ และ นขต. มทบ.๒๒ ป.๖ พัน...
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ประจำเดือน เม.ย.๖๐ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
วันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ พล.ต อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผบ.มทบ.๒๒ เป็นประธานการประชุมประจําเดือน สัญจร มทบ.๒๒ ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ พิธีไหว้พระสวดมนต์ประจำเดือน,การปลูกต้นไม้,การรดน้ำและขอพรผู้บังคับบัญชาและอดีตผู้บังคับบัญชา โดยมีกําลังพลนายทหาร,นายสิบ,ลูกจ้างประจํา, พนักงานราชก...
ประชุมประจำเดือนสัญจร
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ พล.ต อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผบ.มทบ.๒๒ เป็นประธานการประชุมประจําเดือน สัญจร มทบ.๒๒ ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้้ พิธีไหว้พระสวดมนต์ประจำเดือน,การปลูกต้นไม้,การรดน้ำและขอพรผู้บังคับบัญชาและอดีตผู้บังคับบัญชา โดยมีกําลังพลนายทหาร,นายสิบ,ลูกจ้างประจํา, พนักง...
พิธีอบรมศีลธรรมประจำเดือน มี.ค.๖๐
วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๐ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มี.ค.๖๐ มทบ.๒๒ เพื่อปลูกฝังค่านิยมทางวัฒนธรรม ศีลธรรมและคุณธรรมที่ดีงามตามหลักพุทธศาสนา ให้กำลังพลอย่างต่อเนื่อง ณ พุทธศาสนาสถานค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ พล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผบ.มทบ.๒๒ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยข้าราชการทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วาริน...
พิธีปิดการฝึกอบรมพลเสนารักษ์หลักสูตร ๘ สัปดาห์
วันที่ ๒๔ มี.ค.๖๐ พิธีปิดการฝึกอบรมพลเสนารักษ์หลักสูตร ๘ สัปดาห์และพร้อมมอบใบประกาศนียบัตร พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายฯ เป็นประธาน มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับพลทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ ร้อย.พล.สร.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาปี ๒๕๖๐ ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ รร.ทบอ.อนุบาลค่ายฯ
วันที่ ๓ มี.ค.๖๐ รร.กองทัพบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายฯ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ รร.ทบอ.อนุบาลค่ายฯ พ.อ.สายชล สิงห์ทน รอง ผอ.รพ.ค่ายฯมอบวุฒิบัตร เพื่อให้นักเรียนที่จบการได้รับวุฒิบัตร และความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไป ณ.สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์
กิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 2 มี.ค. 60 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ แผนกเวชกรรมป้องกัน ร่วมกับกรมปศุสัตว์ อ.วารินฯ ได้ดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า และสำรวจสุนัขและแมวที่ต้องการผ่าตัดทำหมัน เพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี ณ.ลานอเนกประสงค์ตลาดสวัสดิการทหาร มทบ. ๒๒
โครงการให้ความรู้ประวัติศาสตร์ และศาสนา พุทธ,คริสต์,อิสลาม
วันที่ 23.ก.พ.2560 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จัดอบรม โครงการให้ความรู้ประวัติศาสตร์ และศาสนา พุทธ,คริสต์,อิสลาม เพื่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ประจำปี 2560 เรื่องการพัฒนาคุณธรรม ชุมชน บ้านพักและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพร่วมกับคณะกรรมการ RM
วันที่ 16 ก.พ. 60 จัดอบรม "ชบา พาสติ (SHA BAR)" ให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางด้าน สติ, จิตใจ ในการบริการแก่ผู้บริการได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ ณ.ห้องประชุมสายสุวรรณ รพ.ค่ายฯ
พิธีเปิดการฝึกปฏิบัติงาน บนหอผู้ป่วย
วันที่ 2 ก.พ.60 เวลา 09.00 น. องค์กรพยาบาลจัดพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของ นนส.ทบ.เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 20 และนายสิบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมสายสุวรรณ โดยผอ.รพ.ค่ายฯเป็นประธาน
พิธีประกาศอัตลักษณ์และเจตนารมณ์ รพ.คุณธรรม
เมื่อวันที่13 ม.ค. 60 พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีการประกาศอัตลักษณ์และเจตนารมณ์ รพ.คุณธรรม ในด้านมาตรฐานการบริการของ รพ. เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ตนเอง เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความ “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ”
พิธีวันสถาปนา รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
เมื่อวันที่13 ม.ค.60 เวลา06.00 น. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดกิจกรรมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ของ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ครบรอบปีที่ 44 โดยมี พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธี โดยมีแขกผู้มีเกียรติและกำลังพล เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน บริเวณท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ ๑๕ – ๒๓ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๘๐๐ – ๐๖๐๐ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ที่เดินทางไปร่วมกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง มีผู้รับบริการ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๙๓ ราย
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ซ้อมอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการรับปีใหม่2560
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดการซักซ้อมอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการรับปีใหม่2560 โดยคณะกรรมการ ESC ผลการซักซ้อมบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี
ชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.59 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการ ประชาชนสนับสนุนกิจกรรม มอบผ้าห่มให้กับราษฎร ณ บ้านคูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินการ มีผู้รับบริการ 86 คน
พิธีส่งและตรวจความพร้อมชุดแพทย์โรงพยาบาลสนาม
เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๕๙ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้กระทำพิธีส่งและตรวจความพร้อมชุดแพทย์โรงพยาบาลสนาม ทั้ง 3 ชุด ของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อให้บริการประชาชนรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ ธ.ค. ๕๙ โดยมี พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เป...
ร่วมร้องเพลงและแปรอักษรถวายความอาลัย
วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยกำลังพลของ รพ.และ คณะข้าราชการทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและตำรวจ ต่างพร้อมใจร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
แจกริบบิ้นดำแก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก
วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้แจกริบบิ้นดำแก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก 
ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยกำลังพลของ รพ. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี (ทำความดีด้วยวาจา) โดยมีกำลังพลทุกนายทุกชั้นยศ และทหาร...
ช่วยเหลือซื้อข้าวชาวนาโดยตรง
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๙ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้ช่วยเหลือซื้อข้าวชาวนาจากชุมชนชาวนาบ้านโนนแดง ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน ๒,๒๐๑ กก. เพื่อใช้ประกอบเลี้ยงทหารกองประจำการภายในหน่วยเพื่อตอบสนองตามนโยบายช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล ซึ่งชาวนาดีใจยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวเพร...
ฉีดวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันในกำลังพลและลูกจ้างที่ มทบ.๒๒
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยแผนกเวชกรรมป้องกัน นำวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไปบริการฉีดให้ภูมิคุ้มกันในกำลังพลและลูกจ้างที่ มทบ.๒๒ จำนวน ๑๗๒ นาย ตามนโยบายของ พลตรี อชิร์ฉัตร โรจนภิรมย์ ผบ.มทบ.๒๒ 
ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๙ กิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี "ครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" #ตามรอยพ่อ #ครั้งหนึ่งที่ชาวอุบลได้ชื่นชมพระบารมี ณ ทุ่งศรีเมือง ในการนี้ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดชุ...
จัดกิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ พ.ย. ๕๙ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙ “Core Value”คุณค่าที่คุณคู่ควร โดยมีหน่วยงานต่างๆ นำเสนอผลงานกิจกรรมคุณภาพของหน่วย ทั้งในด้าน นวัตกรรม/CQI/LEAN,R2R,SHA ซึ่งจะช่วยต่อยอดการพัฒนาคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ม...
๒๘ ต.ค. ๕๙ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๙.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมแปรอักษรเป็นรูปเลข ๙ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๗ ต.ค. ๕๙ กรมทหารแพทย์ตรวจเยี่ยม รพ.ค่ายฯ
เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๕๙ เวลา ๑๑๓๐ พล.ท.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ จก.พบ. เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดย พ.อ. สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมกับกำลังพลนายทหาร, นายสิบ และลูกจ้าง ร่วมให้การต้อนรับ
๑๖ ต.ค. ๕๙ ตักบาตวันพยาบาล
๑๖ ต.ค. ๕๙ ตักบาตวันพยาบาลกับกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี จะเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข และวันสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จย่าฯ
๑๔ ต.ค. ๕๙ พิธีร่วมถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ในพระบรมโกฏ
เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๙ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดย พ.อ. สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมกับกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมพิธี
๖ ต.ค. ๕๙ ออกหน่วย บ้านท่าลาด
๖ ต.ค. ๕๙ ออกหน่วย บ้านท่าลาด รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนสนับสนุน มทบ.๒๒ ในโครงการ “ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไป เทิดไท้ ปีมหามงคล”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ บ้านท่าลาด
๒๔ ก.ย. ๕๙  ค่ายเบาหวาน ครั้งที่ ๑๑
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน ( DM Camp ) ครั้งที่ ๑๑ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มีผู้เข้ารับการอบรม ๕๘ คน 
23 ก.ย. 59 รพ.ค่ายสุศักดิ์มนตรี ศึกษาดูงาน
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานรพ.ค่ายสุศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลจากรพ.ค่ายสุศักดิ์มนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทางด้านการแพทย์ระหว่างกัน ที่ห้องประชุม คณะผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากร รพ.ค่ายสุศักดิ์มนตรีและเคร...
22 ก.ย.59 พิธีปิดฝึกอบรม พลเสนารักษ์
เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๕๙ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีปิดการฝึกอบรมพลเสนารักษ์ หลักสูตร ๘ สัปดาห์ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ ณ บริเวณห้องเรียนพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มีทหารกองประจำการเข้ารับการฝึกอำบรม จำนวน ๕๙ นาย โดยมี พ.อ. สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิ...
๑ – ๒ ก.ย. ๕๙ ตรวจสุขภาพกำลังพล
วันที่ ๑ – ๒ ก.ย. ๕๙ และวันที่ ๕, ๙, ๑๒, ๑๔ ก.ย. ๕๙ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดการตรวจสุขภาพร่างกายให้กับ กำลังพลลูกจ้าง รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ณ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก มีกำลังพลเข้ารับการตรวจ จำนวน ๓๖๘ คน
๔ ต.ค. ๕๙ ประชุมแผนทางอากาศ
เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๕๙ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ. สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับ พ.อ. โชคชัย ขวัญพิชิต ผอ.กยข.พบ. ที่เข้าร่วมประชุมและรับทราบแผนการส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศของ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
19 ส.ค.59 ปลูกป่าเฉลิมพระเกรียรติ
19 ส.ค.59 ปลูกป่าเฉลิมพระเกรียรติทหารร่วมกับนักเรียน ชาวบ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติ ตามพระราชดำริพ่ออยู่หัว ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันควบคุมและการ เฝ้าระวังการเกิดไข้เลือดออกในหมู่บ้าน ให้สามารถดูแลตนเองและขยายผลไปยังชุมชนของตนเองได้ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่...
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผบ.มทบ.๒๒ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยข้าราชการทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วา...
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมผู้ป่วยที่ประกันตนประกันสังคม
เมื่อวันที่11 สิงหาคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการตรวจเยี่ยมส่วนราชการสายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศักยภาพการให้บริการแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลค่ายสรรพส...
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.59 พล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผบ.มทบ.22เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยข้าราชการทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลร...
รับตรวจ อาชีวอนามัย และ Healthy Work Place
เมื่อวันที่10 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับการเยี่ยมสำรวจงานด้าน อาชีวอนามัย และ Healthy Work Place จากทีมเยี่ยมสำรวจ สสจ. จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมการ ESC ของโรงพยาบาลค่ายสรพสิทธิประสงค์ให้การต้อนรับ
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข)เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสทรงครองาชย์ครบ 70 พรรษา ณ.ตึกตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.59 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ มณฑลทหารบกที่ 22 โดยมี พล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผบ.มทบ.22 เป็นประธานในพิธี
จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผบ.มทบ.22 และคุณอัญนัณทินุช โรจนะภิรมย์ ร่วมงาน รำถวายนมัสการ "พระธาตุหนองบัว" ในงานวันวิสาขบูชานมัสการพระธาตุหนองบัว ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาล
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วันพยาบาลสากล พ.อ.หญิง พรรณิภา สมบูรณ์ รอง ผอ.รพ.ค่ายฯ(พย.)/หก.การพยาบาล นำทีมพยาบาลจัดกิจกรรมวันพยาบาลรำลึกคุณค่าความดีมิสฟอร์เรนต์ไนติงเกล และให้ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูง ณ แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก
จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย
เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๕๙ ,๐๙๐๐ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ บริเวณเทศบาลตำบลห้วยขยุง อ.วารินชำราบ จว.อ.บ. มีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน ๒๓ ราย
จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒
เมื่อ ๑๑ เม.ย. ๕๙ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เนื่องในวันมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ พุทธศาสนสถานค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดย พ.อ. สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมกับกำลังพล รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมพิธี
จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร ๓๐๐ รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อ ๙ เม.ย. ๕๙ ,๐๖๐๐ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร ๓๐๐ รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี พ.อ. สุรัตน์ ประเสริฐสุข พ...
จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในพิธีวันสงกรานต์
เมื่อ ๘ เม.ย. ๕๙ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในพิธีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญของชาติ และเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีในหน่วยงาน โดยมี พ.อ. สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธี...
รับการตรวจเยี่ยมประเมินตามมาตรฐาน HA ครั้งที่4 จาก สรพ.
วันที่ 28-29 ม.ค.59 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์รับการตรวจเยี่ยมประเมินตามมาตรฐาน HA ครั้งที่4 จาก สรพ. โดยอาจารย์ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ นพ.วันชัย ตั้งอารมณ์มั่น อาจารย์อาภรณ์ ชัยรัตและอาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ บรรยากาศเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนตามมาตรฐานระบบสำคัญมากมา...
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2
12 ก.พ.2559 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับ พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 โดยติดตามการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา อุปสรรคในด้านต่างๆ และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพล โดยมีพันเอกนายแพทย์สุร...
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2558 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิปรสงค์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2558 มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และประกวดกองเชียร์ ประจำคณะสี และมีของรางวัลต่างๆ มากมาย
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 แผนกพยาธิโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ลานเอนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 พันเอกสุรัตน์ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมคณะข้าราชการและบุคคลากรหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พร...
งานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 12 ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัด งานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 12 ประจำปี2558 จัดขึ้นในวันที่ 12-13 พ.ย.58 มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพมากมายๆ มานำเสนอให้บุคลากรทุกคนมีความตื่นตัวสนใจกระตุ้นในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
โครงการอดบุหรี่สำหรับบุคลากร
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 แผนกผู้ป่วยนอกร่วมกับ PCT อายุรกรรมและอ.อนันต์ จาก ม.อุบลราชธานี ร่วมทำพิธีเปิดโครงการอดบุหรี่สำหรับบุคลากรของรพ.ค่ายฯเพื่อให้เลิกบุหรี่อย่างถาวร ป้องกันการเกิดโรคปอดในอนาคต โดยมีนวัตกรรมใหม่ในการเลิกกบุหรี่คือลูกอมอดบุหรี่ ซึ่งจะได้ทำการติดตามผลในอีก 3 แ...
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2558 พันเอกสุรัตน์ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2558 โดยมี ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ชุดแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการดูแลสุขภาพกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 กองผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการดูแลสุขภาพกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดน โดยจัดบริการตรวจรักษาโรค, คัดกรองสุขภาพจิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญแ...
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2558 ฝ่ายการพยายาล โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ได้ริเริ่มงานการพยาบาลในประเทศไทยจึงได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาจิ ซ...
ชุดแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการดูแลสุขภาพกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2558 กองผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการดูแลสุขภาพกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดน โดยจัดบริการตรวจรักษาโรค, คัดกรองสุขภาพจิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญ...
โครงการอบรมค่ายเบาหวาน DM Camp ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้จัดโครงการอบรมค่ายเบาหวาน DM Camp ครั้งที่ 10 ขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดและยาฉีดอินซูลินการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดการแปลผลด้วนตนเองโภชนบำบัด และอาหารเพื่อสุขภาพการด...
บริการการตรวจสุขภาพแบบเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2558 ฝ่ายการตลาดและศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้ให้บริการการตรวจสุขภาพแบบเคลื่อนที่ ที่ศาลปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนผู้รับบริการ 68 ราย
ชุดแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการดูแลสุขภาพกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558 กองผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการดูแลสุขภาพกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดน โดยจัดบริการตรวจรักษาโรค, คัดกรองสุขภาพจิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญ...
ซักซ้อมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558 คณะกรรมการ M-MERT โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้ทำการซักซ้อมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาประชาชนให้ปลอดภัย ณ ลานเอนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ผลการซักซ้อมสำเร็จบร...
การตรวจความพร้อมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558 พลตรี นิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ตรวจสภาพความพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในการตรวจความพร้อมและกระทำพิธีปล่อยขบวนรถ บรรเทาสาธารณภัย ณ ลานเอนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสง...
อบรมเชิงปฏิบัติการ Supreme Service
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558 พันเอกสุรัตน์ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Supreme Service โดยมี พันเอกหญิง พรรณิภา สมบูรณ์ เป็นวิทยากร และพันตรีหญิง สิรวีร์ ชิตทรงสวัสดิ์ และ พันตรีหญิง สายพิน ศรีพลชุมเป็นวิทยากรร่วม

ข่าวประกวดราคา

ประกาศกองทัพบก โดย โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้...
ประกาศกองทัพบก โดย โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้...
ประกาศกองทัพบกโดยโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้...
ประกาศกองทัพบก โดย โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้...
ประกาศกองทัพบก โดย โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้...
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประ...
ประกาศโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้...
ประกาศโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง การประกวดราคาซื้อยาสำหรับ...

Login Form

แบบสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซด์ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เพียงใด

พึงพอใจมากที่สุด - 60.6%
พึงพอใจมาก - 15.2%
พึงพอใจปานกลาง - 4.5%
พึงพอใจน้อย - 1.6%
พึงพอใจน้อยที่สุด - 16.5%

Total votes: 310
The voting for this poll has ended on: กรกฎาคม 31, 2016

Popular News

การซักซ้อมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล
อาจารย์ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ เยี่ยมสำรวจ รพ.ค่ายสรรพสิทธิฯ
ตรวจสุขภาพลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2557
ค่ายรักษ์ไต ห่างไกลไตเสื่อม ครั้งที่1
พิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการ
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

Who's Online

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

วันนี้ 32

เมื่อวานนี้ 51

อาทิตย์นี้ 455

เดือนนี้ 1671

ทั้งหมด 117570

Currently are 18 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions