วันศุกร์, 27 ตุลาคม 2560 00:00

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้จัดชุดแพทย์ รอบวัดสุปัฏนารามวรวิหาร

เมื่อวันที่ 26 ตตุลาคม พ.ศ.2560 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และชุดแพทย์ประจำจุด รอบบริเวณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร คอยให้บริการ

Read 273 times
Login to post comments