วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2560 00:00

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้รับบริจาคที่นอนสำหรับผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้รับบริจาคที่นอนสำหรับผู้ป่วย จาก คุณดรรชนี ประทุมเวียง จำนวน 21 หลัง เพื่อไว้ใช้งานภายใน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ

Read 271 times
Login to post comments