วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2560 00:00

วันที่ 28 ก.ย. พ.ศ 2560 ออกหนวยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 28 ก.ย. พ.ศ 2560 ออกหนวยแพทย์เคลื่อนที่ ที่เขาพระวิหาร ณ ทก.พัน ร.11 โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ออกตรวจ

Read 297 times
Login to post comments