วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2560 00:00

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น.ได้มีการจัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง ภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลต์ในร่างกาย

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น.ได้มีการจัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง ภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลต์ในร่างกาย โดย พ.ต.สิทธืกรณ์ กุลประเสริฐศร ณ.ห้องประชุมสายสุวรรณ

Read 294 times
Login to post comments