วันจันทร์, 24 เมษายน 2560 00:00

นิเทศน์การป้องกันโรคลมร้อน การฝึกทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๐

แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
นิเทศน์การเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคลมร้อน ก่อนการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๐
ให้แก่กำลังพลหน่วยฝึกที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖ และ ร.๖ พัน.๑
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๐

Read 374 times
Login to post comments