วันจันทร์, 10 เมษายน 2560 00:00

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ประจำเดือน เม.ย.๖๐ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

 

วันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐

พล. อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผบ.มทบ.๒๒ เป็นประธานการประชุมประจําเดือน สัญจร มทบ.๒๒ ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ดังนี้ พิธีไหว้พระสวดมนต์ประจำเดือน,การปลูกต้นไม้,การรดน้ำและขอพรผู้บังคับบัญชาและอดีตผู้บังคับบัญชา โดยมีกําลังพลนายทหาร,นายสิบ,ลูกจ้างประจํา, พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราวและทหารกองประจําการ เข้าร่วมพิธี รพ.ค่ายสรรพประสิทธิประสงค์ .วารินชําราบ .อุบลราชธานี วันที่ ๑๐ เม..๖๐

Read 357 times
Login to post comments