วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2560 00:00

พิธีเปิดการฝึกปฏิบัติงาน บนหอผู้ป่วย

วันที่ 2 ก.พ.60 เวลา 09.00 น. องค์กรพยาบาลจัดพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติงาน
บนหอผู้ป่วยของ นนส.ทบ.เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 20 และ
นายสิบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 
ณ ห้องประชุมสายสุวรรณ โดยผอ.รพ.ค่ายฯเป็นประธาน

Read 336 times
Login to post comments