วันอาทิตย์, 25 ธันวาคม 2559 00:00

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน บริเวณท้องสนามหลวง

เมื่อวันที่ ๑๕ – ๒๓ ธ.ค. ๕๙ เวลา  ๐๘๐๐ – ๐๖๐๐   รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ที่เดินทางไปร่วมกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  บริเวณท้องสนามหลวง  มีผู้รับบริการ จำนวนทั้งสิ้น  ๒,๓๙๓ ราย  

Read 376 times
Login to post comments