ข่าวกิจกรรม (172)

วันอาทิตย์, 20 พฤศจิกายน 2559 00:00

ช่วยเหลือซื้อข้าวชาวนาโดยตรง

วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2559 00:00

22 ก.ย.59 พิธีปิดฝึกอบรม พลเสนารักษ์

วันอาทิตย์, 16 ตุลาคม 2559 00:00

๑๖ ต.ค. ๕๙ ตักบาตวันพยาบาล

วันศุกร์, 09 กันยายน 2559 00:00

๑ – ๒ ก.ย. ๕๙ ตรวจสุขภาพกำลังพล