ข่าวกิจกรรม (164)

วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2559 00:00

22 ก.ย.59 พิธีปิดฝึกอบรม พลเสนารักษ์

วันอาทิตย์, 16 ตุลาคม 2559 00:00

๑๖ ต.ค. ๕๙ ตักบาตวันพยาบาล

วันศุกร์, 09 กันยายน 2559 00:00

๑ – ๒ ก.ย. ๕๙ ตรวจสุขภาพกำลังพล

วันพฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2559 00:00

๖ ต.ค. ๕๙ ออกหน่วย บ้านท่าลาด

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2559 00:00

19 ส.ค.59 ปลูกป่าเฉลิมพระเกรียรติ

วันอาทิตย์, 04 กันยายน 2559 00:00

๔ ต.ค. ๕๙ ประชุมแผนทางอากาศ

วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2559 07:00

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559 07:00

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร