ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดปรับปรุงเพื่ออัพเดตข้อมูล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
383 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
เบอร์โทรศัพท์. 045-324400-9 โทรสาร. 045-322654