วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561 00:00

5 มิถุนายน พ.ศ.2561 ได้จัดการรวมแถวฟังคำชี้แจงประจำเดือนและฝึกทบทวนวินัย

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น. ได้จัดการรวมแถวฟังคำชี้แจงประจำเดือน กำหนดการปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว ของ ทบ.พ.ศ.2560 ด้านการพัฒนาร่างกายกำลังพลและการพัฒนาจิตใจ เรื่องการไหว้พระสวดมนต์และการฝึกทบทวนวินัย ณ ห้องโถง ตึกอำนวยการชั้น 1 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีท่าน พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายฯ เป็นประธาน

Read 66 times
Login to post comments