วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561 00:00

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 พิธีมอบรางวัล อสม. ดีเด่น ในพื้นที่จากการคัดเลือก อสม.ทั้งหมดจำนวน 132 คน และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ศูนย์ ศสมช. ดีเด่น

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00น. - 15.00น. ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กองประกันสุขภาพ)ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล อสม. ดีเด่น ในพื้นที่จากการคัดเลือก อสม.ทั้งหมดจำนวน 132 คน และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ศูนย์ ศสมช. ดีเด่น  โดยมีประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัล ท่าน พ.อ. สุรัตน์  ประเสริฐสุข  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานพิธีในครั้งนี้

Read 84 times
Login to post comments