วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561 00:00

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 พิธีลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่  2  เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ  68  พรรษา   วันที่  2 เมษายน  2561 โดยมีท่าน   พ.อ.สุรัตน์  ประเสร็ฐสุข ผอ.โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธฺประสงค์  เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยกำลังพลร่วมลงนามถวายพระพรในครั้งนี้

Read 74 times
Login to post comments