วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561 00:00

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 พิธีปิดการฝึกอบรมพลเสนารักษ์ หลักสูตร 8 สัปดาห์ ให้กับพลทหารกองประจำการรุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00น. พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้มากระทำพิธีปิดการฝึกอบรมพลเสนารักษ์ หลักสูตร 8 สัปดาห์ ให้กับพลทหารกองประจำการรุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ ห้องเรียน ร้อยพลเสนารักษ์โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

Read 90 times
Login to post comments