วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561 00:00

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 การอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ในกำลังพลและครอบครัว

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น. พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้เป็นประธานในพิธี "การอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ในกำลังพลและครอบครัว"เพื่อให้ทุกนายรู้และตระหนักถึงภัยของโรคเอดส์ เพื่อเลิกพฤติกรรมเสี่ยงหรือรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ มีสุขภาพแข็งแรง โดยมีวิทยากร คุณณัชนนท์ ศรีจันทร์ สำนักงานกระทรงสาธารณะสุขจังหวัดอุบลราชธานี และทีมงานกลุ่มงานควบคุมโรค สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยร่วมกับแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์

Read 73 times
Login to post comments