วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560 00:00

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ พ.อ.หญิงเกษกนก ปทุมราษฎร์

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.30 น. พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดีกับ เป็นว่าที่ พ.อ.หญิงเกษกนก ปทุมราษฎร์ ณ ห้องประชุมสายสุวรรณ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

Read 247 times
Login to post comments