วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560 00:00

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 พิธีขอรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ จาก ผู้บังคับบัญชา

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. พิธีขอรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ จาก ผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่คนทั่วไปนับถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา ความเป็นสิริมงคล และเป็นของขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ เห็นควรให้โอกาสกำลังพลข้าราชการ ลูกจ้างเข้าร่วมพิธีขอรับพรพรจากผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุมสายสุวรรณ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

Read 239 times
Login to post comments