วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2560 00:00

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 การซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น.คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยรพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ทำการซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ตามวงรอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ค่ายฯสรรพสิทธิประสงค์

Read 240 times
Login to post comments