วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2560 00:00

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิด"กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน" เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กำลังพลรพ.ค่ายฯได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุในห้วงเทศการปีใหม่
กิจกรรมประกอบไปด้วย การให้ความรู้เรื่อง กฏหมายจราจร จากสภ.วารินชำราบ
การให้ความรู้เรื่อง พรบ. จากแผนกประกันสุขภาพ
มอบป้ายรณรงค์ในชุมชน
ณ ห้องประชุมสายสุวรรณ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

Read 200 times
Login to post comments