วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560 00:00

การนิเทศการป้องกันโรคลมร้อน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 08.30 น. พันเอกสุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ. รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้นำคณะแพทย์และพยาบาล มาให้ความรู้ในการกู้ชีพ CPR และได้ทำการสาธิตให้กำลังพลได้ฝึกซ้อมกับหุ่นจำลอง เพื่อจะได้เกิดทักษะและความมั่นใจในการปฏิบัติจริงมีกำลังพลที่ได้รับฟังการอบรมจำนวน 255 คน

Read 269 times
Login to post comments