วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2560 00:00

กิจกรรมวันรับทหารใหม่ ๑/๖๐

 

ผนกเวชกรรมป้องกัน,แผนกส่งเสริมสุขภาพและฝ่ายการพยาบาล รพ.ค่ายสรรพประสิทธิประสงค์ ดําเนินกิจกรรมวันรับทหารใหม่ ๑/๖๐  จำนวน ๘๗๖  นาย

ซึ่งมาจากภูมิลำเนา จว.อุบลราชธานีและจว.อํานาจเจริญ  อาทิเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่,การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก,คอตีบ
และการคัดกรองโรคที่ติดต่อทางลมหายใจ โดยติดสัญลักษณ์สีเหลืองที่ข้อมือ เพื่อทำการคัดแยก
วันที่ ๑  พ.ค.๖๐   ณ พุทธสถานค่ายสรรพสิทธิประสงค์  มทบ.๒๒ อ.วารินชําราบ  จว.อุบลราชธานี

Read 362 times
Login to post comments