วันศุกร์, 28 เมษายน 2560 00:00

กิจจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุภาวะเกิดจากการบาดเจ็บจากความร้อน

วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๐ จก.ทบ.ได้มอบนโยบายให้ รพ.ทบ.ทุกแห่ง เตรียมความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๐
เนื่องจากพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิสูงขึ้น ๔๐-๔๓ องศา นั้นได้เตรียมความพร้อมการฝึกทหารใหม่
แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายฯ ได้จัดกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุภาวะเกิดการบาดเจ็บจากความร้อน ให้กับ ครูฝึก
และนายสิบเสนารักษ์ประจำหน่วยฝึก โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรเหล่านี้มีความพร้อมและชำนาญการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ณ สนามฝึก มทบ. ๒๒.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

Read 329 times
Login to post comments