วันศุกร์, 21 เมษายน 2560 00:00

โครงการอบรมการเฝ้าระวังป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนจากการฝึกทหารใหม่

 

วันที่ ๒๑ เม.ย.๖๐ กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสรรพประสิทธิประสงค์ โดย ..สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่าย เป็นประธาน อบรมเรื่อง โครงการอบรมการเฝ้าระวังป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนจากการฝึกทหารใหม่ ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่จํานวน ๓ หน่วย ประกอบด้วย . และ นขต. มทบ.๒๒ . พัน เพื่อเป็นให้ความรู้แก่ผู้ฝึก ครูฝึกทหารใหม่ ในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคลมร้อน ระหว่างการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ /๖๐ อาคารเอนกประสงค์ ค่ายสรรพประสิทธิประสงค์ .วารินชำราบ จังหวัดอุบราชธานี

 

Read 298 times
Login to post comments