วันจันทร์, 10 เมษายน 2560 00:00

ประชุมประจำเดือนสัญจร

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ พล.ต อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผบ.มทบ.๒๒ เป็นประธานการประชุมประจําเดือน สัญจร มทบ.๒๒ ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้้ พิธีไหว้พระสวดมนต์ประจำเดือน,การปลูกต้นไม้,การรดน้ำและขอพรผู้บังคับบัญชาและอดีตผู้บังคับบัญชา โดยมีกําลังพลนายทหาร,นายสิบ,ลูกจ้างประจํา, พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราวและทหารกองประจําการ เข้าร่วมพิธี ณ รพ.ค่ายสรรพประสิทธิประสงค์ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

Read 346 times
Login to post comments