วันเสาร์, 01 เมษายน 2560 00:00

พิธีอบรมศีลธรรมประจำเดือน มี.ค.๖๐

 

วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๐ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มี.ค.๖๐  มทบ.๒๒

 

เพื่อปลูกฝังค่านิยมทางวัฒนธรรม ศีลธรรมและคุณธรรมที่ดีงามตามหลักพุทธศาสนา ให้กำลังพลอย่างต่อเนื่อง

 

ณ พุทธศาสนาสถานค่ายสรรพสิทธิประสงค์

 

Read 314 times
Login to post comments