วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560 00:00

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ พล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผบ.มทบ.๒๒ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยข้าราชการทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

 

Read 317 times
Login to post comments