วันศุกร์, 03 มีนาคม 2560 00:00

กิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 2 มี.ค. 60 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ แผนกเวชกรรมป้องกัน ร่วมกับกรมปศุสัตว์ อ.วารินฯ

ได้ดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า และสำรวจสุนัขและแมวที่ต้องการผ่าตัดทำหมัน

เพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี ณ.ลานอเนกประสงค์ตลาดสวัสดิการทหาร มทบ. ๒๒

Read 109 times
Login to post comments