วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 00:00

โครงการให้ความรู้ประวัติศาสตร์ และศาสนา พุทธ,คริสต์,อิสลาม

วันที่ 23.ก.พ.2560 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จัดอบรม

โครงการให้ความรู้ประวัติศาสตร์ และศาสนา พุทธ,คริสต์,อิสลาม เพื่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ประจำปี 2560 เรื่องการพัฒนาคุณธรรม ชุมชน บ้านพักและสิ่งแวดล้อม

Read 311 times
Login to post comments