วันศุกร์, 23 ธันวาคม 2559 00:00

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ซ้อมอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการรับปีใหม่2560

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดการซักซ้อมอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการรับปีใหม่2560 โดยคณะกรรมการ ESC ผลการซักซ้อมบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี

Read 374 times
Login to post comments