วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559 00:00

พิธีส่งและตรวจความพร้อมชุดแพทย์โรงพยาบาลสนาม

เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๕๙ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้กระทำพิธีส่งและตรวจความพร้อมชุดแพทย์โรงพยาบาลสนาม ทั้ง 3 ชุด ของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อให้บริการประชาชนรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ ธ.ค. ๕๙ โดยมี พ.อ.สุรัตน์ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เป็นประธานในพิธีฯ

Read 348 times
Login to post comments