วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559 00:00

ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ พ.อ.สุรัตน์  ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยกำลังพลของ รพ. เข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี (ทำความดีด้วยวาจา) โดยมีกำลังพลทุกนายทุกชั้นยศ และทหารกองประจำการ ของ นขต.บก.มทบ22 ,นขต.มทบ.22 ณ ลานอเนกประสงค์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

Read 310 times
Login to post comments