วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2559 00:00

จัดกิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ พ.ย. ๕๙  รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙ “Core Value”คุณค่าที่คุณคู่ควร  โดยมีหน่วยงานต่างๆ นำเสนอผลงานกิจกรรมคุณภาพของหน่วย ทั้งในด้าน  นวัตกรรม/CQI/LEAN,R2R,SHA ซึ่งจะช่วยต่อยอดการพัฒนาคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพ  เพื่อส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าสูงสุด สำหรับผู้รับบริการของเราและมุ่งสู่การเป็น “โรงพยาบาลทหารแห่งการเรียนรู้ ที่มีสมรรถนะสูง มีชีวิตชีวา เป็นที่เชื่อมั่นของทหารและประชาชน” 

 

Read 332 times
Login to post comments