Print this page
วันพฤหัสบดี, 10 กรกฎาคม 2557 07:00

กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2557

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ อสม.ประจำหมู่บ้าน
จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

Read 676 times

Image Gallery

Login to post comments