Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

Category Header

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บบอร์ด โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ผู้ดูแลเว็บบอร์ดขอประกาศกฏสำหรับเวปบอร์ดเพื่อความเรียบร้อยและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานทุกท่านดังนี้

1. ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ Link ที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย และ/หรือ ข้อความ รูปภาพ หรือ Link ที่เป็นการพาดพิง เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ห้ามใช้คำไม่สุภาพ หยาบคาย คำพ้อง คำผวน คำที่อ่านได้หรือส่อความหมายไปในทางที่ไม่เหมาะสมในการลงข้อความแสดงความคิดเห็นเว็บบอร์ด
3. ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ Link ที่อาจก่อให้เกิดการแตกแยก หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคล ทั้งนี้รวมไปถึง คำผวน คำพ้อง คำที่อ่านได้ หรือส่อความหมายไปถึงตัวบุคคล หรือองค์กรใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและองค์กรนั้น ๆ
4. ห้ามมิให้ลงโฆษณา/สินค้า/รูปภาพ/Link อันมีลิขสิทธิ์ ที่มิได้มีข้อเกี่ยวข้องกับการงานปกติ ผู้ลงข้อความนั้น ๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
5. ผู้ดูแลเว็บบอร์ดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข,ลบ, lock กระทู้ที่ผู้ดูแลเห็นว่าไม่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผู้ดูแลเว็บบอร์ดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฏการให้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ผู้ดูแลเว็บบอร์ดขอสงวนสิทธิ์ในการลบรูปภาพ ,link, หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเผยแพร่ของสิ่งไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. การตัดสินของผู้ดูแลเว็บบอร์ดถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการใช้งานเว็บบอร์ด

1. สมัครสมาชิก (กรุณาใช้ Email ที่ใช้งานจริงในการสมัคร)
2. ยืนยันการสมัครสมาชิกตามลิงค์ใน Email
3. ใช้งาน KSP-Webboard

Topics in Category: กฎกติกาการใช้งานเว็บบอร์ด

There are no topics to display.
Time to create page: 0.110 seconds