กระดานข่าว KM รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

CoP ชุมชนนักปฏิบัติ

3 กระทู้ | 3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ เมษายน 19, 2018, 02:48:07 PM

TQA

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ มีนาคม 18, 2015, 03:12:12 PM

HA

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ เมษายน 04, 2017, 04:33:36 PM

PMQA

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

การบริหารความเสี่ยง RMC

13 กระทู้ | 9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ พฤษภาคม 15, 2018, 09:04:18 PM

CQI/R2R/LEAN/นวตกรรม

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

SHA มิติการพัฒนาคุณภาพ

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ดาวน์โหลดเอกสารอบรมภายใน รพ.

9 กระทู้ | 8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ กุมภาพันธ์ 12, 2015, 11:15:41 PM

ดาวน์โหลดเอกสารอบรมภายนอก รพ.

23 กระทู้ | 20 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ มีนาคม 17, 2015, 02:42:36 PM

สาร KM

8 กระทู้ | 8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ กุมภาพันธ์ 10, 2017, 01:44:11 PM

สารคุณภาพ

3 กระทู้ | 3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ เมษายน 21, 2017, 03:53:32 PM

เอกสารคุณภาพ DCC

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 31, 2017, 02:21:16 PM

คลังความรู้ KM

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ใน รพ.ของเรา

24 กระทู้ | 21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ พฤษภาคม 25, 2018, 01:48:03 PM

ความรู้ด้านคลินิก

12 กระทู้ | 8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ มีนาคม 29, 2018, 11:38:07 AM

การบริหารจัดการ

14 กระทู้ | 4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ พฤษภาคม 26, 2016, 11:23:47 AM

องค์ความรู้ 5 ประเด็นของรพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

1.ความรู้โรคเข็มมุ่งของ รพ.-PCT

8 กระทู้ | 7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ธันวาคม 26, 2014, 01:53:59 PM

2.การพัฒนาพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ-HRD

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

3.เข็มมุ่งความปลอดภัยในผู้ป่วย (Safety STARS)

6 กระทู้ | 5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ มิถุนายน 01, 2018, 04:30:42 PM

4.ความรู้มาตรฐาน HA และ TQA เพื่อพัฒนาองค์กร - QIC

4 กระทู้ | 4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ตุลาคม 21, 2014, 03:53:13 PM

5.ความรู้ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม -ESC & อาชีวอนามัย

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ มิถุนายน 08, 2018, 08:46:43 AM

องค์ความรู้ 6 ประเด็นของกองทัพบก (ทบ.)

1.ความรู้ทางทหาร

5 กระทู้ | 3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ เมษายน 30, 2018, 11:13:11 AM

2.แนวทางการปฏิบัติงาน

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ เมษายน 05, 2016, 03:46:55 PM

3.บทเรียนจากการปฏิบัติงาน

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

4.ความรู้ด้านวิชาชีพ

3 กระทู้ | 3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ มิถุนายน 28, 2015, 06:11:32 PM

5.ภูมิปัญญา

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 02:39:11 PM

6.Unit School

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ มกราคม 26, 2015, 11:59:14 PM

เรื่องทั่วไป

7 กระทู้ | 6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kawinha
ใน ชาเขียวช่วยสร้างเสริมการ...
เมื่อ เมษายน 30, 2018, 11:27:21 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board Redirect Board

ศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้ล่าสุด รายชื่อบอร์ด KM ผู้โพสต์ วัน / เวลา
   เอกสารความรู้ อัคคีภัย [ 5.ความรู้ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม -ESC & อาชีวอนามัย ] โดย Phathr มิถุนายน 08, 2018, 08:46:43 AM
   Re: ต้วชี้วัด [ 1.Safety Surgery - PCT Sx ] โดย jarun10012 มิถุนายน 01, 2018, 04:30:42 PM
   Re: Safety Bag ห้องคลอด [ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ใน รพ.ของเรา ] โดย Mawwan พฤษภาคม 25, 2018, 01:48:03 PM
   หาตังกัน [ การบริหารความเสี่ยง RMC ] โดย ufath5555 พฤษภาคม 15, 2018, 09:04:18 PM
   การรักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง [ 5.ภูมิปัญญา ] โดย kawinha พฤษภาคม 07, 2018, 02:39:11 PM
   ชาเขียวช่วยสร้างเสริมการทำงานของสมองได้ [ เสนอแนะ,ติชม ] โดย kawinha เมษายน 30, 2018, 11:27:21 AM
   Re: โรคลมร้อน [ 1.ความรู้ทางทหาร ] โดย nuning เมษายน 30, 2018, 11:13:11 AM
   cop โรงเรียนกินนอน [ CoP ชุมชนนักปฏิบัติ ] โดย ธนินศักดิ์ เมษายน 19, 2018, 02:48:07 PM
   Re: คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษ พม่า เขมร ไทย [ 1.ความรู้ทางทหาร ] โดย nuning เมษายน 19, 2018, 11:41:30 AM
   ๊UFABET CASINO SPORT BET ONLINE >>>WWW.UFA991.COM [ เสนอแนะ,ติชม ] โดย ufa991 เมษายน 16, 2018, 09:09:39 PM
   ไทยนาโต้แพคกิ้งเทป ผู้ผลิตเทปกาวพิมพ์อักษร เทปกาวพิมพ์โลโก้ [ เสนอแนะ,ติชม ] โดย 6sixsent เมษายน 03, 2018, 09:09:53 PM
   แนะนำเกมส์น่าเล่น 2018 [ ความรู้ด้านคลินิก ] โดย kawinha มีนาคม 29, 2018, 11:38:07 AM
   หลักการซักประวัติ OPQRST [ ความรู้ด้านคลินิก ] โดย Phathr มิถุนายน 01, 2017, 02:44:32 PM
   การฉีดยา Enoxaparin sodium [ ความรู้ด้านคลินิก ] โดย Phathr มิถุนายน 01, 2017, 02:38:53 PM
   คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของ ผป. ฉบับล่าสุด [ การบริหารความเสี่ยง RMC ] โดย ratda พฤษภาคม 25, 2017, 10:55:32 AM
   ใบ Mini HOR Black office [ การรายงาน HOR ] โดย ratda พฤษภาคม 25, 2017, 10:43:42 AM
   ใบ Mini HOR ทาง Clinic [ การรายงาน HOR ] โดย ratda พฤษภาคม 25, 2017, 10:39:09 AM
   รายละเอียดกลุ่มความเสี่ยง HRMS For สรพ. [ การรายงาน HOR ] โดย ratda พฤษภาคม 25, 2017, 10:32:32 AM
   คู่มือการใช้งานระบบ HRMS [ การรายงาน HOR ] โดย ratda พฤษภาคม 25, 2017, 10:29:04 AM
   สารคุณภาพปีที่ 11 ฉบับที่ 2 [ สารคุณภาพ ] โดย ratda เมษายน 21, 2017, 03:53:32 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

311 กระทู้ ใน 206 หัวข้อ โดย 356 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: kinsumtum
กระทู้ล่าสุด: "เอกสารความรู้ อัคคีภัย" ( มิถุนายน 08, 2018, 08:46:43 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

3 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
monapan478
[Administrator]  [Global Moderator]

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 4. ออนไลน์มากที่สุด: 24 (เมษายน 09, 2018, 01:37:55 PM)